MỞ THẺ NGAY

LOẠI THẺ

ƯU ĐÃI

HOTLINE 0911 083 128

THẺ TÍN DỤNG LOTTE FINANCE VISA

TRẢI NGHIỆM ĐÚNG "CHẤT"

HOÀN TIỀN

3.3 triệu đồng

lên tới

Ưu Đãi Đặc Biệt

(Xem chi tiết tại đây)
Trên mọi lĩnh vực thiết yếu: siêu thị, bảo hiểm, y tế, giáo dục, ẩm thực, đồ điện tử,… & các Ưu đãi độc quyền từ đối tác của LOTTE Finance: Starbucks, Showtime, GoFood, Agoda…
MỞ THẺ
0đ PHÍ
Miễn các loại phí:
phí phát hành, phí rút tiền, phí đóng thẻ.
Miễn/hoàn phí thường niên trọn đời
Hồ sơ đơn giản,
tư vấn kịp thời
MỞ THẺ
NHANH CHÓNG
Trên mọi lĩnh vực thiết yếu
MỨC HOÀN TIỀN
CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG

 TỐI ƯU HÓA LỢI ÍCH THEO TỪNG NHÓM KHÁCH HÀNG

Thẻ For Lady
Siêu hoàn tiền Siêu thị

TÍCH LŨY HOÀN TIỀN TỚI 3.3 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
>= 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Siêu thị
Tối đa 300.000 VND

Bảo hiểm
Tối đa 1.000.000 VND

Y tế
Tối đa 1.000.000 VND

Giáo dục
Tối đa 1.000.000 VND

Siêu thị
Tối đa 150.000 VND

Bảo hiểm
Tối đa 500.000 VND

Y tế
Tối đa 500.000 VND

Giáo dục
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
> 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Ẩm thực
Tối đa 150.000 VND

Đồ điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Thẻ thao
Tối đa 1.000.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Ẩm thực
Tối đa 150.000 VND

Đồ điện tử
Tối đa 500.000 VND

Thể thao
Tối đa 500.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
>= 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Siêu thị
Tối đa 300.000 VND

Bảo hiểm
Tối đa 1.000.000 VND

Y tế
Tối đa 1.000.000 VND

Giáo dục
Tối đa 1.000.000 VND

Siêu thị
Tối đa 150.000 VND

Bảo hiểm
Tối đa 500.000 VND

Y tế
Tối đa 500.000 VND

Giáo dục
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
> 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Giải trí
Tối đa 150.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Đặt xe online
Tối đa 1.000.000 VND

Đặt thức ăn online
Tối đa 1.000.000 VND

giải trí
Tối đa 150.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 500.000 VND

Đặt xe online
Tối đa 500.000 VND

Đặt thức ăn online
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
> 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Siêu thị
Tối đa 150.000 VND

Bảo hiểm
Tối đa 1.000.000 VND

Y tế
Tối đa 1.000.000 VND

Giáo dục
Tối đa 1.000.000 VND

Siêu thị
Tối đa 150.000 VND

Bảo hiểm
Tối đa 500.000 VND

Y tế
Tối đa 500.000 VND

Giáo dục
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
>= 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Ẩm thực
Tối đa 300.000 VND

Đồ điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Thể thao & Fitness
Tối đa 1.000.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Ẩm thực
Tối đa 150.000 VND

Đồ điện tử
Tối đa 500.000 VND

Thể thao & Fitness
Tối đa 500.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
>= 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Ẩm thực
Tối đa 300.000 VND

Đồ điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Thể thao & Fitness
Tối đa 1.000.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Ẩm thực
Tối đa 150.000 VND

Đồ điện tử
Tối đa 500.000 VND

Thể thao & Fitness
Tối đa 500.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

TÍCH LŨY HOÀN TIỀN TỚI 3.3 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Thẻ For Man
Siêu hoàn tiền Ẩm thực

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
> 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Giải trí
Tối đa 150.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Đặt xe online
Tối đa 1.000.000 VND

Đặt thức ăn online
Tối đa 1.000.000 VND

giải trí
Tối đa 150.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 500.000 VND

Đặt xe online
Tối đa 500.000 VND

Đặt thức ăn online
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
> 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Siêu thị
Tối đa 150.000 VND

Bảo hiểm
Tối đa 1.000.000 VND

Y tế
Tối đa 1.000.000 VND

Giáo dục
Tối đa 1.000.000 VND

Siêu thị
Tối đa 150.000 VND

Bảo hiểm
Tối đa 500.000 VND

Y tế
Tối đa 500.000 VND

Giáo dục
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

7%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
> 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Ẩm thực
Tối đa 150.000 VND

Đồ điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Thẻ thao
Tối đa 1.000.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 1.000.000 VND

Ẩm thực
Tối đa 150.000 VND

Đồ điện tử
Tối đa 500.000 VND

Thể thao
Tối đa 500.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 500.000 VND

Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu:
phát sinh 1 giao dịch bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày kích hoạt thẻ

20%

1%

1%

1%

10%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
>= 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Giải trí
Tối đa 100.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 500.000 VND

Đặt xe online
Tối đa 500.000 VND

Đặt thức ăn online
Tối đa 500.000 VND

Giải trí
Tối đa 50.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 250.000 VND

Đặt xe online
Tối đa 250.000 VND

Đặt thức ăn online
Tối đa 250.000 VND

Tích luỹ hoàn tiền tới 1.6 triệu đồng/tháng
Thẻ For Young
Siêu hoàn tiền Giải trí

20%

1%

1%

1%

10%

1%

1%

1%

Chủ thẻ có tổng chi tiêu
< 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Chủ thẻ có tổng chi tiêu 
>= 10 triệu đồng/kỳ sao kê

Giải trí
Tối đa 100.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 500.000 VND

Đặt xe online
Tối đa 500.000 VND

Đặt thức ăn online
Tối đa 500.000 VND

Giải trí
Tối đa 50.000 VND

Thương mại điện tử
Tối đa 250.000 VND

Đặt xe online
Tối đa 250.000 VND

Đặt thức ăn online
Tối đa 250.000 VND

Tích luỹ hoàn tiền tới 1.6 triệu đồng/tháng

MIỄN PHÍ THƯỜNG NIÊN TRỌN ĐỜI

 TÍNH NĂNG NỔI BẬT

100% BẢO MẬT,
AN TOÀN

Thẻ được bảo mật với bước xác thực bằng mật khẩu OTP cho 100% các giao dịch trực tuyến

THANH TOÁN
TOÀN CẦU

Thanh toán tại hơn 30 triệu
điểm thanh toán trên toàn cầu & 62,000 địa điểm thanh toán nội địa

ƯU ĐÃI
HẤP DẪN

LOTTE Finance & Visa luôn có những ưu đãi hấp dẫn trọn đời dành cho chủ thẻ

TRẢ GÓP
LINH HOẠT

Lãi suất từ 0%

 TÍNH NĂNG NỔI BẬT

100% BẢO MẬT,
AN TOÀN

Thẻ được bảo mật với bước xác thực bằng mật khẩu OTP cho 100% các giao dịch trực tuyến

THANH TOÁN
TOÀN CẦU

Thanh toán tại hơn 30 triệu điểm thanh toán trên toàn cầu & 62,000 địa điểm thanh toán nội địa

ƯU ĐÃI
HẤP DẪN

LOTTE Finance & Visa luôn có những ưu đãi đặc hấp dẫn trọn đời dành cho chủ thẻ

TRẢ GÓP
LINH HOẠT

Lãi suất từ 0%

ĐĂNG KÝ MỞ THẺ

Bạn đã có thẻ tín dụng hoặc khoản vay bao giờ chưa?
Họ & Tên:
Nơi ở hiện tại:
Điều khoản
Vui lòng cung cấp thông tin CHÍNH XÁC để chuyên viên tư vấn của LOTTE Finance sẽ liên hệ hỗ trợ bạn
Giấy tờ chứng minh thu nhập bạn có thể cung cấp?
Số điện thoại:
*Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận lương chuyển khoản
Email:
Tôi đồng ý với chính sách & điều khoản dịch vụ
Bằng việc nhấn "Gửi", tôi xác nhận và đồng ý cho phép LOTTE Finance xử lý các thông tin trên nhằm mục đích giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ của LOTTE Finance từ nay trở về sau tới tôi và các nội dung khác được nêu tại:
Tôi đồng ý với chính sách & điều khoản dịch vụ
Lương chuyển khoản > 7 triệu
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Thẻ tín dụng ngân hàng khác
Khác (Luơng tiền mặt, Lương chuyển khoản < 7 triệu)

GỬI

Không
Điều khoản điều kiện xử lý dữ liệu cá nhân
Trụ sở chính: Tầng 12A Tháp Tây, LOTTE Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
1900 6866
www.lottefinance.vn

MỞ THẺ NGAY

LOẠI THẺ

ƯU ĐÃI

HOTLINE 0911 083 128